Fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego

Wydatki na energię elektryczną to jeden z największych kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie gdy jest się hodowcą lub sadownikiem. Koszt energii zużytej do utrzymania świeżości warzyw i owoców oraz zapewnienia optymalnych warunków hodowli zwierząt stanowi ogromną pozycję w rocznym budżecie gospodarstwa. Rozwiązaniem, które może to zmienić jest instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego. Pozwala ona znacząco obniżyć koszty zużywanej energii a przy okazji jest przyjazna dla środowiska.

W związku ze wzrostem cen za emisję CO2 (dwutlenek węgla) ceny energii elektrycznej w Polsce będą systematycznie rosły.  

Zgodnie z prognozą Instytutu Energetyki Odnawialnej średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w grupach taryfowych „C” wzrośnie do 2030 r. o ok. 25 %, tj. do poziomu ok. 400 zł za megawatogodzinę (MWh), natomiast w przypadku grup taryfowych „B” np. o ok. 19 %, do poziomu ok. 280 zł za MWh.

W bardzo trudnej sytuacji są firmy o dużym zapotrzebowaniu na energię z grupy „B” takie jak: fermy drobiu czy szklarnie. Koszty energii stanowią poważny procent wszystkich ponoszonych przez nie wydatków. Powoduje to, że są mniej konkurencyjne niż firmy zachodnie. Już teraz polscy przedsiębiorcy płacą o 60 %. więcej za prąd niż firmy w krajach zachodnich. W nadchodzących latach ta różnica może sięgnąć nawet 100 %.

Jak to działa?

Instalacja fotowoltaiczna produkuje określoną ilość energii – latem większą, zimą mniejszą. W rozliczeniu z zakładem energetycznym stosowane jest bilansowanie polegające na możliwości oddania do sieci nadwyżki energii elektrycznej z instalacji oraz odebrania jej w późniejszym okresie. Wygląda to tak – jeśli gospodarstwo nie zużyje wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. w okresie letnim), energia ta zostanie „zmagazynowana” przez zakład energetyczny i oddana w okresie, w którym gospodarstwo będzie miało zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną np. jesienią i zimą.

Energia oddana i pobrana z sieci, bilansowana jest co roku w stosunku 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 do 50 kWp. Oznacza to, że właściciele instalacji fotowoltaicznej za każdą kilowatogodzinę „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci. Zastosowanie opustów stanowi rozwiązanie problemu sezonowego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie rolnym.

Korzyści dla gospodarstwa rolnego:

  • Znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną,
  • Stabilne źródło zasilania, dzięki któremu gospodarstwo nie będzie narażone na przerwy w dostawach prądu (system Off Grid),
  • Wzrost rentowności produkcji gospodarstwa poprzez obniżenie kosztów prowadzonej działalności,
  • Wzrost konkurencyjności,
  • Niezależność od spodziewanych podwyżek cen energii,
  • Inwestycja z bardzo wysoką stopą zwrotu (nawet do 20% rocznie),
  • Dbałość o środowisko naturalne – inwestycja w rozwiązanie ekologiczne.

Jak ustalić zapotrzebowanie na moc instalacji fotowoltaicznej?

Dokładna analiza rocznego zużycia energii w gospodarstwie pozwoli na obliczenie średniego rocznego zużycia. Właściwie dobrana moc instalacji zaspokoi potrzeby gospodarstwa z uwzględnieniem opustów (20% dla instalacji do 10 kWp i 30% dla instalacji 10-50 kWp). 

Przy rocznym zapotrzebowaniu na prąd na poziomie 10 000 kWh, nasza instalacja powinna wyprodukować rocznie ok. 12 000 kWh. 

W zależności od warunków (usytuowanie względem kierunków świata oraz kątu nachylenia modułów) możemy otrzymywać zróżnicowane uzyski energii. Szczegółowe symulacje Klient otrzyma od naszego doradcy.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. Wysokość ulgi to 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego nie dłużej niż 15 lat.

Dodatkowo, jeśli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi skorzystać może podatnik podatku rolnego, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej. 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in:

  • osobom fizycznym,
  • osobom prawnym,
  • jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, będącym: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co można zyskać?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itp.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej podejmuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas!

Zadzwoń do nas

Nasi pracownicy są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Zadzwoń - przekonamy Cię, że instalacja paneli fotowoltaicznych jest opłacalna, a z nami szybka i bezpieczna.

Zadzwoń 667 500 500

Wyślij formularz

Jeśli chcesz, aby nasz pracownik skontaktował się z Tobą lub przygotował ofertę, wypełnij formularz i uzupełnij jak najwięcej danych. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Wyślij formularz