Energia ze źródeł odnawialnych

O nas

Rozwijamy projekty OZE

AURA SOLAR jest deweloperem OZE, specjalizującym się w rozwoju projektów wiatrowych, fotowoltaicznych i biometanowych. Rozwijamy projekty działając w imieniu i na rzecz współpracujących z nami inwestorów jak i na własny rachunek. Zarządzamy procesem rozwoju projektów aż do uzyskania przez nie statusu gotowości do budowy.

Oferta

Współpraca z Inwestorami

pozyskiwanie terenów pod projekty OZE - biometanownie, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, instalacje do produkcji zielonego wodoru

uzyskiwanie decyzji środowiskowej

uzyskiwanie Warunków Zabudowy / MPZP

konsultacje społeczne oraz wsparcie w relacjach z władzami samorządowymi

przygotowanie projektu budowlanego i przyłączy sieciowych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

uzyskiwanie warunków przyłączenia i negocjowanie umów przyłączeniowych

doprowadzenie do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia zintegrowanego

biometan

Polska ma czwarty co do wielkości potencjał jeśli chodzi o biogaz rolniczy, który w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej jest w znacznej mierze niewykorzystany. Biometan stanowi nawet do 65% biogazu i po oczyszczeniu można go zatłaczać do sieci gazowej lub skraplać. Wartościowym produktem ubocznym w procesie fermentacji metanowej jest biogeniczny dwutlenek węgla – gaz techniczny wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki.

iStock 1412869552
iStock 1486731600
zielony wodór

Zielony wodór stał się ostatnio jednym z najgorętszych tematów związanych z transformacją energetyczną. Może się stać “ropą przyszłości” jako paliwo zasilające środki transportu, ale również stanowi świetne rozwiązanie magazynowe dla wciąż rosnących mocy elektrowni wiatrowych i solarnych oraz odpowiedź na problemy z przyłączami do sieci elektroenergetycznej. W ramach optymalizacji logistyki zielonego wodoru istnieje możliwość konwersji na zielony amoniak (NH3) jako rozwinięcie instalacji do produkcji zielonego wodoru.

fotowoltaika

Wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne stanowią istotny filar trwającej transformacji energetycznej. Lokalizowane na terenach poprzemysłowych i nieużytkach rolnych stanowią ważną część miksu energetycznego. Mogą oddawać wyprodukowaną energię bezpośrednio do systemu energetycznego lub zasilać proces elektrolizy przy produkcji zielonego wodoru.

iStock 1323927737
iStock 675826256
energetyka wiatrowa

Energia wiatru była wykorzystywana przez ludzi od dawna. Pierwsze wzmianki na temat wykorzystywania energii wiatru pochodzą z I wieku n.e. Na przestrzeni wieków technologia podlegała ciągłemu rozwojowi i  udoskonaleniom. Współczesne wiatraki są bardzo wydajnym i ekologicznym źródłem energii, które potrafi zaspokoić znaczną część zapotrzebowania systemu energetycznego. Podobnie jak fotowoltaika mogą pracować przyłączone do sieci lub stanowić zasilanie dla elektrolizerów przy produkcji zielonego wodoru.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Napisz

biuro@aurasolar.pl

Zadzwoń

667 500 500

purchase 3347053 1280